Services Questore
Questore biedt een uitgekiend palet aan corporate advisory services voor bevlogen ondernemers in heel Europa. Van analyse tot doorlichten, van actieplan tot herstructurering en van coaching tot participatie. We zijn op vijf kerngebieden voor u actief: funding, business development, reorganisatie, verandermanagement en advies. Scherp, eigenzinnig en eerlijk.

Uniek aan onze approach is dat we niet alleen adviseren maar (indien gewenst) ook betrokken blijven ná de financiering. Op die manier zorgen we er samen met u voor dat plannen realiteit worden en realiteit vervolgens duurzaam succes wordt. Open, betrokken en verantwoordelijk.

Concrete voorbeelden? Ga hier naar de aansprekende clientcases.  
Funding
Op zoek naar kapitaal? Naar aanvullende financiering om uw bedrijf naar die cruciale volgende fase te brengen? Of naar investeerders, leasing, bank- of herfinanciering?
Questore brengt relevante partijen in de markt bij elkaar of participeert zélf. Hoe? Via een uitgekiend netwerk van investeerders in Europa, het Midden-Oosten, de Verenigde Staten, China en India. Of via het eigen investeringsfonds van Questore. Altijd met één uitgangspunt: fair share. Ook na de funding-fase blijft Questore bij voorkeur nauw betrokken. Dat zijn we niet alleen verplicht naar investeerders en aandeel- houders maar belangrijker nog: naar ú en naar ons zelf! Shared responsibility is shared success.   
Business Development
Als ondernemer het plan om een nieuw bedrijfsonderdeel op te zetten? Maar niet de mensen of de middelen om een en ander uit te rollen? Behoefte aan een grondige feasibility check? Als investeerder een briljant businessplan maar geen team om uw idee om te zetten in een blueprint en een executieplan? Of als buitenlandse investeerder plannen om de Nederlandse markt op te gaan maar u weet niet exact hoe?
Dan gaan de ervaren business developers van Questore graag voor u aan de slag. Vastberaden, volhardend en in alle fases van business development: van analyse tot doorlichten, van actieplan tot herstructurering en van coaching tot participatie. Ons motto? Ambition is the fuel of achievement. 
Advice
Behoefte aan advies? Of aan operationele ondersteuning om sneller door te groeien met uw organisatie? Ook die services biedt Questore Corporate Advisory.
 Waar u concreet aan kunt denken? Bijvoorbeeld aan het organiseren en modereren van een zakelijk event. Maar ook aan reputatie management en PR-matige ondersteuning. Het opbouwen van een goede naam kost jaren, het afbreken gebeurt soms in een zucht… Of denk bijvoorbeeld aan PA-ondersteuning. Ook die biedt Questore. Slim, efficiënt en effectief. U de business, wij de zaken eromheen.
Reorganisation
Organization is a means of multiplying the strength of an individual’, zei Peter Drucker al in de jaren ’60. En zo is het ook. Maar de dagelijkse praktijk van organiseren en reorganiseren is vaak toch wat weerbarstiger dan het ogenschijnlijk zo eenvoudige credo van Drucker.
Laat de specialisten van Questore u daarom ondersteunen bij uw organisatie en reorganisatievraagstukken. Stuk voor stuk door de wol geverfd in het bedrijfsleven. Niet als consultant op de kade maar als loods op de brug. Ervaren, gedreven en visionair.
Change Management
U wilt veranderen? U moet veranderen? U wilt uw koers verleggen zonder kapitaalvernietiging? Of u bent gewoon op zoek naar een change- of interim manager?
Ook die biedt Questore Corporate advisory. Geen kille, rechtlijnige saneerders maar mensen met het juiste gevoel voor verhoudingen. Laten we zeggen: with cold heads but warm hearts. Emphatisch maar toch straight forward. There can be change without progress, but not progress without change.