Experience Questore
The proof of the pudding is in the eating. Daarom zetten we onze missie, onze waarden, onze mensen en tien aansprekende clientcases graag voor u op een rij. Helder, concreet en compact. 
Values
Be honest
Eerlijkheid duurt het langst. Ook in zaken. Zo eenvoudig is het. Daarom doet Questore graag business met u op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

Get paid on added value
Onder aan de streep gaat het om toegevoegde waarde. Zowel in uw, als in onze business. Daarom houden wij niet van standaard tarieven. We bepalen liever samen met u wat een passende vergoeding is voor onze inbreng. Uiteindelijk gaat het niet om de prijs maar om de waarde der dingen…

Go for equivalence
‘We want to be part of our partner’, luidt onze missie. We houden absoluut niet van vrijblijvende adviezen vanuit de zijlijn of een klassieke klant-leverancier relatie. En in ‘quick an dirty’ geloven wij al helemaal niet. We hebben meer met gelijkwaardigheid. En met samen gaan voor de lange termijn. Daarom blijven wij graag nauw betrokken bij uw onderneming. Ook ná een eventuele financiering. Duidelijk, degelijk en met respect naar elkaar.
1 of 10

New financing voor global player in multi media

Top-5 speler in multimedia. Maakt programma's die worden uitgezonden in meer dan 70 landen op de belangrijkste networks. Nichespeler in Hollywood-gerelateerde content. De vraag aan Questore? Herfinancier-ing van de onderneming en advies. Herfinanciering is gerealiseerd en advies geven we sinds 2009. Daarnaast hebben we ondersteuning geboden bij verbetering van alle backoffice activiteiten en het implementeren van het ERP pakket.
Client Cases
1 of 3
In mei 2009 waren we bezig met een strategische heroriöntatie en een (her) financiering. Vanuit ons zakelijke netwerk kwamen we in contact met Questore. We hebben eerst samen de roadmap bepaald, daarna alle documentatie voor herfinanciering opgemaakt en aansluitend alle gesprekken gevoerd. We zijn content met Questore! Met hun manier van werken. Met hun inventiviteit. En vooral ook met het feit dat ze ons managementteam, ook na de financiering, blijvend versterken.
Managing director, Nederlandse onderneming.
Client testimonials
Mission
To be part of our partners. Dát is onze missie. Een missie die we graag kort toelichten. Vluchtige investeerders, vrijblijvende adviseurs en alleen maar ja knikkende consultants zijn er al genoeg in deze wereld. Wij geloven meer in verantwoordelijkheid nemen. Responsibility must be shouldered, you can’t carry it under your arm. De manier waarop we die verantwoordelijkheid nemen bepalen we uiteraard in nauw overleg met u als klant. Onze inbreng kan variëren van een haalbaarheidonderzoek, via het samen opstellen van een businessplan of het nemen van een participatie tot het bekleden van een management-, bestuurs- of commissarisfunctie. Van menskracht tot denkkracht, nèt wat wenselijk is. 
People